Skip to content

WERKWIJZE

Praktisch en doelgericht

Mijn werkwijze is zeer ‘down to earth’: praktisch en doelgericht.

 • Het contact kan zowel persoonlijk als online
 • Tijdens ons kennismakingsgesprek (intake) onderzoeken we samen je coachvraag. Geen probleem als je die nog niet scherp hebt. We kunnen deze samen meer ‘lonkend’ voor je maken, zodat het bijna ‘een feestje’ wordt om je doel te bereiken
 • Als wij een klik hebben met elkaar en ik mag je coachen, dan is het gemidd. coachtraject bij mij 4-5 sessies. Sommige mensen vinden 3 gesprekken voldoende om hun doel te bereiken en anderen hebben bijv. 6 gesprekken nodig. Ook zijn er mensen die na een half jaar behoefte hebben aan aanvullende sessies. Alles is bespreekbaar
 • Ik ondersteun je bij het verkrijgen van inzichten en actiepunten tijdens onze gesprekken, waardoor jij bijv. meer naar je (kern)waarden kunt gaan leven!
 • Ik hanteer een probleemgerichte benadering, veelal met behulp van casussen; praktijkvoorbeelden van gebeurtenissen die jij aandraagt en waarover je het wilt hebben
 • Coachen en adviseren, zijn wel 2 verschillende werelden. Ik geef weleens een ‘adviesje’, bij wijze van tip, als je dat graag wilt, maar ik stel je liever vragen. Vragen waarmee jij verder kunt komen waardoor jij de betere adviseur bent van jezelf
 • Naast gesprekken bied ik ook een mooi scala aan oefeningen aan die zeer effectief zijn en je allerlei inzichten kunnen geven, zoals: de voice dialogue, of oefeningen die vallen onder methodieken als: de Transactionele Analyse, de Acceptance and Commitment Therapy en het Neurolinguïstisch Programmeren (NLP)

Blended coachingsaanpak

Ik kan op diverse manieren coachen, al naar gelang je wens en welke aanpak jou ligt. Jouw coachtraject kan ook uit meerdere varianten bestaan zoals:

 • Face to face gesprekken
 • Buitenoefening

Uitbreiding kan met de onderstaande e-coachingsvormen (dit is niet alleen online coaching, maar ook andere vormen van digitale communicatie). Deze hebben het voordeel dat er frequenter met elkaar contact kan plaatsvinden. Wat weer een gunstig effect kan hebben op jouw coachingstraject:

 • Online coaching (via Skype, Zoom of Webex. Vaak gebruik ik voor oefeningen ‘online’ een Miro board wat ik dan met je deel)
 • E-mail coaching of via Whatsapp (communiceren d.m.v. het geschreven woord)
 • Telefonische coaching (evt. met video Whatsapp of Facetime)

Coaching Monitor

Ik kan in coachtrajecten ook gebruik maken van de Coaching Monitor, een meetinstrument van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Evaluatie d.m.v. de monitor biedt jou bijvoorbeeld zekerheid over mijn kwaliteit als coach. Mij geeft het weer de mogelijkheid om mij verder te professionaliseren als coach. Ook hebben wij dan samen meer zicht op de effectiviteit van jouw coachtraject. Maar aan jou de keuze of je dat wilt. Want het is niet noodzakelijk. We bespreken dit soort details in je intake gesprek.

Zie hier een video die het coachingstraject van de Coaching Monitor uitlegt.